Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC410R DEZOPOL-MED Spray 0.6L Gotowy do użycia środek do mycia i dezynfekcji bakteriobójczy i grzybobójczy

Gotowy do użycia środek do dezynfekcji wszystkich powierzchni, mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, mające kontakt z żywnością. Polecany  w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, odnowy biologicznej oraz zakładach fryzjersko-kosmetycznych, a także placówkach gastronomicznych i w celu utrzymania higieny weterynaryjnej  hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

14,50 zł (brutto)
Zapytaj o dostępność lub zobacz produkty powiązane
Zapytaj o dostępność lub zobacz produkty powiązane
Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 6.
Numer:
VC 410R DEZOPOL-MED 0.6L
Opis

Gotowy do użycia preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu grzybobójczym (w zakresie drożdżako-bójczym) i bakteriobójczym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni i wyposażenia szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się bakterii; blatów roboczych, biurek, klamek, poręczy czy obszarów sanitarnych i kuchennych, w tym powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością.

 

Nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie szklane, akrylowe, czy lakierowane. Zalecany do powierzchni i ciągów technologicznych mających bezpośredni kontakt z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, odnowy biologicznej oraz zakładach fryzjersko-kosmetycznych, a także placówkach gastronomicznych.

  • Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (przy dużym obciążeniu białkowym): - czas działania: 1 minuta, stężenie: 100%
  • Działanie prątkobójcze (Tbc) (przy dużym obciążeniu białkowym): - czas działania: 5 minut, stężenie: 100%.

Dezynfekowane powierzchnie umyć najpierw środkiem myjącym. Czystą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji zgodny z obszarem zastosowania. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

 

Opakowanie: 0,6L pH: 6/*/8

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 
Szczegóły produktu
VC 410R DEZOPOL-MED 0.6L

Opis

Wartość pH
6/*/8
Waga
0,6
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

  • Jakość:
  • Obsługa:
  • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się