Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC541 SANITARIATY-ŻEL 750ML Bakteriobójczy i grzybobójczy żel do doczyszczania muszli pisuarów bidetów

VC541 z profesjonalnej linii hotelowej marki VOIGT to preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych takich jak muszle klozetowe, pisuary, bidety. Posiada bakteriobójcze i grzybobójcze spektrum działania.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

18,90 zł (brutto)
Zapytaj o dostępność lub zobacz produkty powiązane
Zapytaj o dostępność lub zobacz produkty powiązane
Data dostępności: 2023-01-10
Numer:
VC 541 SANITARIATY-ŻEL 0.75L
Opis

VC541 to preparat z profesjonalnej linii HORECA marki VOIGT przygotowany specjalnie do profesjonalnego użytku w branżach gastronomicznych i hotelarskich. Produkt VC 541 SANITARIATY-ŻEL to gotowy do użycia preparat w formie żelu przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, takich jak płytki ścienne, pisuary, bidety czy muszle klozetowe. 

 
 VOIGT VC 541 SANITARIATY ŻEL TO PROFESJONALNY ŚRODEK Z LINII HOTELOWEJ DO MYCIA I DEZYNFEKCJI TOALET
 
  • W jednym cyklu pracy czyści oraz dezynfekuje myte powierzchnie- Posiada bakteriobójcze i grzybobójcze spektrum działania
  • Dzięki podwyższonej lepkości oraz gęstości produkt szczególnie dobrze sprawdzi się na wszelkich powierzchniach pionowych
  • Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne, mydlane oraz tłusty brud
  • Posiada intensywny odświeżający zapach
  • Regularnie stosowany zapobiega odkładaniu się kamienia oraz powstawaniu pleśni w miejscach zawilgoconychZASTOSOWANIE:

Kwasowy, gotowy do użycia środek w formie gęstego żelu o podwyższonej gęstości przeznaczony do zastosowania w toaletach i obszarach sanitarnych. Szczególnie zalecany do mycia i dezynfekcji wszelkich pionowych powierzchni, takich jak płytki ścienne, pisuary, wanny, muszle klozetowe czy bidety.

SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie i dezynfekcja: Rozprowadzić równomiernie preparat po czyszczonej powierzchni, pozostawić do działania. Następnie przeszorować powierzchnie i dokładnie spłukać wodą. Zneutralizowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po myciu.

Działanie bakteriobójcze: 5 minut - stężenie 100%

Działanie grzybobójcze: 15 minut - stężenie 100%

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H315: Działa drażniąco na skórę. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć / lekarzem. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas glikolowy; 2,2´(oktadek-9-enilimino)bisetanol. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Pojedyncze opakowanie wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji i numer serii produkcji na opakowaniu.

PIERWSZA POMOC: W razie dostania się do dróg oddechowych: zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku nie ustąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. Kontakt z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. Drogą pokarmową: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 
Szczegóły produktu
VC 541 SANITARIATY-ŻEL 0.75L
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

  • Jakość:
  • Obsługa:
  • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się