Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC243 GRILLPOL Silny środek do doczyszczania piekarników grilli kominków i usuwania silnych zapieczeń

VC243 GRILLPOL marki VOIGT to skoncentrowany, silnie zasadowy środek przeznaczony do usuwania tłustych i spieczonych zabrudzeń. Także zabrudzeń pochodzenia białkowego, przypalonych pozostałości organicznych, sadzy czy nagaru. Szczególnie skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek gazowych. Zalecany do doczyszczania szyb kominkowych oraz kotłów grzewczych.

25,50 zł (brutto)
Wybierz pojemność:
 • Butelka 1L
 • Kanister 10L
Numer:
VC 243 GRILLPOL 1L
Opis
VC 243 GRILLPOL marki VOIGT to silnie zasadowy koncentrat przeznaczony do doczyszczania spieczonych i przypalonych zabrudzeń. Usuwa również uporczywe zabrudzenia białkowe, przypalone resztki jedzenia, tłuszcze, sadzę oraz nagar. Polecany do doczyszczania piekarników, grilli, patelni elektrycznych, wyposażenia kuchennego, kominków, części maszyn oraz wszelkich powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie silnych zasad.
 
 VOIGT VC 243 GRILLPOL SKUTECZNY ŚRODEK DO DOCZYSZCZANIA PIEKARNIKÓW GRILLI 
 
 • Silnie zasadowy środek o właściwościach rozpuszczających uporczywe zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego oraz białkowego
 • Rozpuszcza przypalone resztki organiczne, sadzę oraz zwęglenia
 • Stosowany w profesjonalnych i domowych kuchniach do doczyszczania piekarników, grilli, patelni, bemarów, rusztów i innego wyposażenia kuchennego
 • Używany do czyszczenia szyb kominkowych, kominków, części maszyn czy kotłów grzewczych z sadzy oraz nagaru
 • Nadaje się wszystkich powierzchni odpornych na działanie silnych zasad - nie niszczy powierzchni emaliowanych
 • Może być stosowany w formie koncentratu do punktowego doczyszczania ręcznego lub pianowego uporczywych zabrudzeń
 

ZASTOSOWANIE:

GRILLPOL może zostać użyty na każdej powierzchni odpornej na działanie silnych zasad. Środek działa bardzo agresywnie, rozpuszczając uporczywe zabrudzenia i przypalania. Zawsze należy sprawdzić odporność powierzchni na działanie środka w niewidocznym miejscu. Do zastosowania w kuchniach, przemyśle spożywczym, kotłowniach, profesjonalnych firmach sprzątających czy warsztatach samochodowych.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się stosować roztwór od 5 do 30% (od 150 do 1000 ml środka na 3 litry wody). W przypadku bardzo silnych zabrudzeń można użyć koncentratu lub roztworu rozrobionego z wodą w proporcjach 1:1. Nadaje sie do czyszczenia ręcznego, metodą spray lub pianowego.

 

Opakowanie: 1L 10L pH: 12/13/*

 
 

UWAGA: PRODUKT SILNIE ŻRĄCY. PODCZAS UŻYTKU UŻYWAĆ RĘKAWIC OCHRONNYCH. W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH I SŁABO WENTYLOWANYCH UŻYWAĆ MASKI OCHRONNEJ Z ODPOWIEDNIĄ FILTRACJĄ. NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIE GORĄCE ORAZ SILNIE NAGRZANE. POWIERZCHNIE MAJĄCE KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ DOKŁADNIE SPŁUKAĆ WODĄ.

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+ P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P405: Przechowywać pod zamknięciem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: wodorotlenek potasu; 2-aminoetanol; Lauryloglukozyd. Powierzchnie z aluminium każdorazowo sprawdzić ze względu na ich odporność. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Szczegóły produktu
VC 243 GRILLPOL 1L

Opis

Wartość pH
12/13/*
Waga
1
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

 • Jakość:
 • Obsługa:
 • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się