Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC120 PIKASAT Skuteczny i silny środek do doczyszczania toalet łazienek sanitariatów C169

Voigt VC 120 PIKASAT to silny i skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i wyposażenia łazienkowego odpornego na działanie silnych kwasów, jak wanny, kabiny prysznicowe, umywalki czy glazurę. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia; rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz brud, tłuszcz i resztki mydła. Regularnie stosowany zapobiega odkładaniu się kamienia wodnego oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.
19,90 zł (brutto)
Wybierz pojemność:
  • Butelka 1L
  • Kanister 10L
Numer:
VC 120 PIKASAT 1L
Opis

VC120 PIKASAT marki VOIGT to bardzo silny i skuteczny środek przeznaczony do okresowego mycia lub gruntownego doczyszczania pomieszczeń i wyposażenia sanitarnego odpornego na działanie silnych kwasów. Do usuwania nawarstwionych osadów z kamienia wodnego, moczu, rdzy, mydeł oraz osadów wapiennych i cementowych z płytek ściennych i podłogowych, fug, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pisuarów, umywalek czy sedesów.

 
 VOIGT VC 120 PIKASAT SKUTECZNY I SILNY ŚRODEK DO DOCZYSZCZANIA ŁAZIENEK BASENÓW
 
  • Dzięki zastosowaniu mieszanki silnych kwasów PIKASAT skutecznie usuwa stare i nawarstwione zabrudzenia, nagromadzone osady z kamienia wodnego, uryny, rdzę oraz mydła
  • Nadaje się do usuwania zabrudzeń pobudowlanych, cementowych i wapiennych z powierzchni odpornych na działanie kwasów
  • Szczególnie polecany do okresowego doczyszczania łazienek oraz powierzchni sanitarnych często uczęszczanych, basenów czy natrysków
  • Ze względu na intensywne działanie środek nie nadaje się do mycia powierzchni emaliowanych, plastikowych oraz elementów gumowych
  • Podczas procesu mycia eliminuje odory, pozostawiając w pomieszczeniach przyjemny zapach
 

ZASTOSOWANIE:

Silny i intensywnie działający środek na bazie kwasów do doczyszczania przedmiotów i pomieszczeń sanitarnych, łazienek, basenów, prysznicy czy natrysków. Szczególnie polecany do czyszczenia płytek podłogowych i ściennych, fug, armatury łazienkowej, kabin i szyb prysznicowych, pisuarów czy sedesów. Nadaje się do usuwania silnych złogów z kamienia wodnego, rdzy, zabrudzeń wapiennych i cementowych ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie silnych kwasów.

W przypadku stosowania na baterie prysznicowe, krany oraz elementy chromowane, przed użyciem środka powierzchnie spryskać wodą. Nie pozostawiać dłużeć niż minutę a po procesie czyszczenia dokładnie spłukać wodą. 

Podczas czyszczenia metodą spray, zakładać okulary ochronne oraz maskę filtrującą. Zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia i nie mieszać z gorącą wodą. Każdorazowo podczas mycia zakładać rękawice ochronne.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Czyszczenie ręczne: 200-1000ml na 10 litrów wody (2% - 10%)

Czyszczenie metodą spray: 100ml na 500ml wody

W przypadku silnych zabrudzeń stosować roztwór o wyższym stężeniu lub silniejszy środek. Myte powierzchnie należy spłukać wodą.

 
VC120 PIKASAT z profesjonalnej linii VOIGT PROFI to tańszy odpowiednik środka C169 SANIT STRONG z linii VOIGT CLEANING&HOSPITAL
 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera But-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas amidosiarkowy(VI); Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Postępowanie z odpadami: zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Szczegóły produktu
VC 120 PIKASAT 1L
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

  • Jakość:
  • Obsługa:
  • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się