Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC120 PIKASAT Skuteczny i silny środek do doczyszczania toalet łazienek sanitariatów C169

Voigt VC 120 PIKASAT to silny i skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i wyposażenia łazienkowego odpornego na działanie silnych kwasów, jak wanny, kabiny prysznicowe, umywalki czy glazurę. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia; rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz brud, tłuszcz i resztki mydła. Regularnie stosowany zapobiega odkładaniu się kamienia wodnego oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.
20,80 zł (brutto)
Wybierz pojemność:
  • Butelka 1L
  • Kanister 10L
Numer:
VC 120 PIKASAT 1L
Opis

VC120 PIKASAT marki VOIGT to bardzo silny i skuteczny środek przeznaczony do okresowego mycia lub gruntownego doczyszczania pomieszczeń i wyposażenia sanitarnego odpornego na działanie silnych kwasów. Do usuwania nawarstwionych osadów z kamienia wodnego, moczu, rdzy, mydeł oraz osadów wapiennych i cementowych z płytek ściennych i podłogowych, fug, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pisuarów, umywalek czy sedesów.

 
 VOIGT VC 120 PIKASAT SKUTECZNY I SILNY ŚRODEK DO DOCZYSZCZANIA ŁAZIENEK BASENÓW
 
  • Dzięki zastosowaniu mieszanki silnych kwasów PIKASAT skutecznie usuwa stare i nawarstwione zabrudzenia, nagromadzone osady z kamienia wodnego, uryny, rdzę oraz mydła
  • Nadaje się do usuwania zabrudzeń pobudowlanych, cementowych i wapiennych z powierzchni odpornych na działanie kwasów
  • Szczególnie polecany do okresowego doczyszczania łazienek oraz powierzchni sanitarnych często uczęszczanych, basenów czy natrysków
  • Ze względu na intensywne działanie środek nie nadaje się do mycia powierzchni emaliowanych, plastikowych oraz elementów gumowych
  • Podczas procesu mycia eliminuje odory, pozostawiając w pomieszczeniach przyjemny zapach
 

ZASTOSOWANIE:

Silny i intensywnie działający środek na bazie kwasów do doczyszczania przedmiotów i pomieszczeń sanitarnych, łazienek, basenów, prysznicy czy natrysków. Szczególnie polecany do czyszczenia płytek podłogowych i ściennych, fug, armatury łazienkowej, kabin i szyb prysznicowych, pisuarów czy sedesów. Nadaje się do usuwania silnych złogów z kamienia wodnego, rdzy, zabrudzeń wapiennych i cementowych ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie silnych kwasów.

W przypadku stosowania na baterie prysznicowe, krany oraz elementy chromowane, przed użyciem środka powierzchnie spryskać wodą. Nie pozostawiać dłużeć niż minutę a po procesie czyszczenia dokładnie spłukać wodą. 

Podczas czyszczenia metodą spray, zakładać okulary ochronne oraz maskę filtrującą. Zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia i nie mieszać z gorącą wodą. Każdorazowo podczas mycia zakładać rękawice ochronne.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Czyszczenie ręczne: 200-1000ml na 10 litrów wody (2% - 10%)

Czyszczenie metodą spray: 100ml na 500ml wody

W przypadku silnych zabrudzeń stosować roztwór o wyższym stężeniu lub silniejszy środek. Myte powierzchnie należy spłukać wodą.

 
VC120 PIKASAT z profesjonalnej linii VOIGT PROFI to tańszy odpowiednik środka C169 SANIT STRONG z linii VOIGT CLEANING&HOSPITAL
 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera But-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas amidosiarkowy(VI); Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Postępowanie z odpadami: zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Szczegóły produktu
VC 120 PIKASAT 1L
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

  • Jakość:
  • Obsługa:
  • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się