Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC129 AROMAT FRUIT GEL Spray 0.6L Długotrwały profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu winogronowym

VC 129 AROMAT FRUIT Odświeżacz powietrza o zapachu soczystych winogron w postaci plastycznego żelu o wydłużonym działaniu. Przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, a także do pomieszczeń biurowych i obszarów handlowych. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Rozpylać preparat w miejscach niewidocznych: z tyłu muszli WC, do pojemnika na szczotkę klozetową lub w rogu pomieszczenia.
44,90 zł (brutto)
Zapytaj o dostępność lub zobacz produkty powiązane
Dostępne na zamówienie - Wysyłka do 7 dni
Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 6.
Numer:
VC 129 FRUIT GEL 0.6L
Opis

VC 129 FRUIT GEL marki VOIGT to wydajny odświeżacz powietrza w formie żelu o wydłużonym czasie działania. Neutralizuje brzydkie zapachy, posiada przyjemny winogronowy zapach.

 

VC 129 FRUIT to profesjonalny odświeżacz powietrza o intensywnym owocowym zapachu z przodującą nutą winogron. Przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, a także do pomieszczeń biurowych i obszarów handlowych. Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, odświeżający zapach. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Rozpylać preparat w miejscach niewidocznych: z tyłu muszli WC, do pojemnika na szczotkę klozetową lub w rogu pomieszczenia.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylanie metodą spray: Zapach aplikować w rogach pomieszczenia przy podłodze, pod kaloryferami czy meblami. W sanitariatach na ścianę za muszlą klozetową, pod umywalką lub na szczotkę WC. Unikać rozpylania odświeżacza bezpośrednio "w powietrze" lub na powierzchnie lakierowane, plastikowe czy laminowane z połyskiem. Zastosowanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt tłustych plam lub matowienia.

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H319: Działa drażniąco na oczy. H226: Łatwopalna ciecz i pary. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera a-heksylcynamaldehyd, Linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Propan-2-ol. Produkt do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające z zastosowania produktu: może powodować podrażnienia oczu. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem: Odpad produktowy - mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Odpad opakowaniowy: nie wyczyszczone opakowanie wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej 5oC.

 
Szczegóły produktu
VC 129 FRUIT GEL 0.6L
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

  • Jakość:
  • Obsługa:
  • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się