Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC621N GASTRO-SEPT 0.6L Szybka i skuteczna dezynfekcja B G wszelkich powierzchni bez spłukiwania

Mycie i dezynfekcja bez spłukiwania w 60 sekund. Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (drożdżakobójczym). Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach hotelowo-sanatoryjnych, domach pomocy społecznej i obiektach branży HoReCa w tym urządzeń, przedmiotów, przyborów kuchennych itp. mających kontakt z żywnością.

Połączono produkty VC550 i VC620 pod jedną nazwą VC 621N

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

25,90 zł (brutto)
Numer:
VC 621 GASTRO-SEPT 0.6L
Opis

VC 621N - mycie i dezynfekcja bez spłukiwania w 60 sekund. Alkoholowy, szybki w działaniu preparat dezynfekujący przeznaczony zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego. Do stosowania w obszarach kuchennych, sanitarnych oraz wszelkich pomieszczeń i powierzchni szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się bakterii. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni mających bezpośredni kontakt ze skórą lub z żywnością.

 

Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym  i grzybobójczym (drożdżakobójczym). Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach hotelowo-sanatoryjnych, domach pomocy społecznej i obiektach branży HoReCa w tym urządzeń, przedmiotów, przyborów kuchennych itp. mających kontakt z żywnością. Skutecznie likwiduje bakterie i grzyby. Zalecany do dezynfekcji powierzchni takich jak klamki, uchwyty, poręcze, meble, wyposażenie, słuchawki aparatów telefonicznych, pisuary, muszle, deski klozetowe, kabiny prysznicowe, armatura, wanny i strefy SPA. Dezynfekowane powierzchnie spryskać preparatem i pozostawić na 1 minutę. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być używane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Posiada neutralne pH, jest bezpieczny w stosowaniu, nie niszczy dezynfekowanych powierzchni i nie podrażnia. Łatwy w aplikacji i szybki w działaniu.

 

Opakowanie: 0.6L pH: 5/*/7

 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA:

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; chlorek didecylodimetyloamonu; węglan potasu. Okres ważności 24 miesiące od daty produkcji. Data i nr serii na opakowaniu. Produkt do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwym stosowaniem produktu.

 
Szczegóły produktu
VC 621 GASTRO-SEPT 0.6L
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

  • Jakość:
  • Obsługa:
  • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się