Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC150 GRUNDPUR Striper do doczyszczania podłóg i usuwania polimerów akryli C466

VC150 GRUNDPUR marki VOIGT to skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Szczególnie zalecany do przygotowania podłoża przed nałożeniem polimerów lub doczyszczania silnie zbrudzonych podłóg o zróżnicowanych rodzajach zabrudzeń (stary brud, tłuszcze, woski). Nadaje się również do podłóg PCV i kamiennych.

27,90 zł (brutto)
Wybierz pojemność:
 • Butelka 1L
 • Kanister 10L
Numer:
VC 150 GRUNDPUR 1L
Opis

VC 150 GRUNDPUR marki VOIGT to silny, uniwersalny striper przeznaczony do gruntownego doczyszczania wszelkich twardych, wodoodpornych podłóg, wykładzin PCV i posadzek. Usuwa stary, nawarstwiony brud, odłożone warstwy i powłoki polimerowe. Bardzo skutecznie rozpuszcza nawarstwione pozostałości mydlane oraz woskowe powstające po używaniu środków myjących typu SIDOLUX czy PRONTO oraz różnego rodzaju past i nabłyszczaczy do podłóg. 

 
 VOIGT VC150 GRUNDPUR UNIWERSALNY STRIPPER DO GRUNTOWNEGO MYCIA PODŁÓG
 
 • Silny i uniwersalny preparat do doczyszczania podłóg o zróżnicowanych zabrudzeniach: stary brud, tłuszcze, mydła czy woski i polimery
 • Świetnie sprawdza się do zmywania wszelkiego typu warstw zabezpieczających; polimerów, wosków, nabłyszczaczy i środków konserwujących do podłóg
 • Zmywa odłożone i nawarstwione pozostałości po środkach typu SIDOLUX, PRONTO, AJAX i tym podobne
 • W odróżnieniu od większości stripperów GRUNDPUR nie posiada intensywnego i nieprzyjemnego zapachu
 • Środek niskopieniący może być stosowany w automatach czyszczących
 • Zalecany do doczyszczania powierzchni przed położeniem polimerów i warstw zabezpieczających
 

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny striper przeznaczony do doczyszczania silnie zabrudzonych powierzchni, posadzek, płytek, wylewek, lastryka, granitu oraz wykładzin PCV. W szczególności polecany do mycia powierzchni zaniedbanych o zróżnicowanych zabrudzeniach oraz doczyszczania podłogi przed położeniem warstw zabezpieczających. Może być stosowany do czyszczenia ręcznego jak i maszynowego w automatach szorująco-zbierających. Na powierzchniach wrażliwych na działanie silnych alkaliów takich jak kamień naturalny, marmur czy linoleum przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność powierzchni.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Gruntowne doczyszczanie: 500-1000ml na 10 litrów wody (5% - 10%)

Usuwanie warstw polimerowo-woskowych: 1000-3000ml na 10 litrów wody (10-30%)

Przed przystąpieniem do doczyszczania należy sprawdzić, czy dana powierzchnia jest odporna na odbarwienia. w zależności od stopnia zabrudzenia lub grubości położonych warstw zabezpieczających stosować roztwór od 10% do 30% (1L - 3L środka na 10 litrów wody) Rozprowadzić roztwór maszyną czyszczącą, szorowarką lub twardą szczotką i pozostawić na powierzchni przez 10 do 20 minut nie dopuszczając do zaschnięcia roztworu na podłodze. Następnie dokładnie szorować powierzchnie maszynowo lub ręcznie. Zebrać wytrącony brud za pomocą mopów lub odkurzacza na mokro. Następnie dokładnie zneutralizować i spłukać czyszczoną powierzchnie czystą wodą. Wytrzeć do sucha lub odessać wodę odkurzaczem na mokro.

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315: Działa drażniąco na skórę, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu), P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Octan linalilu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 
Szczegóły produktu
VC 150 GRUNDPUR 1L

Opis

Wartość pH
10-12
Waga
1
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

 • Jakość:
 • Obsługa:
 • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się