Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC440 SMELPOL Neutralny Antybakteryjny środek do mycia i neutralizacji zapachów C477 SMELLOFF

VC440 SMELPOL marki VOIGT to skoncentrowany, antybakteryjny preparat rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe, zachodzące w procesach gnilnych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy (odory), pozostawiając cytrusowy zapach. Rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, białka. Usuwa farby drukarskie. Zalecany do stosowania w kuchniach, rzeźniach, hotelach, restauracjach, kantynach. Może być wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach, składowiskach śmieci, śmietnikach, toaletach stacjonarnych. Preparat eliminuje zapachy spalenizny.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

39,90 zł (brutto)
Wybierz pojemność:
 • Butelka 1L
 • Kanister 5L
Numer:
VC 440 SMELPOL 1L
Opis

VC440 SMELPOL marki VOIGT to skoncentrowany, antybakteryjny i uniwersalny preparat do mycia oraz neutralizacji odorów i nieprzyjemnych zapachów. Rozkłada szkodliwe związki siarkowodorowe, zachodzące w procesach gnilnych, eliminuje zapach spalenizny oraz rozpuszcza zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, oleje, woski, białka czy

 
 VOIGT VC 440 SMELPOL SKUTECZNY NEUTRALIZATOR ODORÓW I UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY
 
 • Działa antybakteryjnie, jest przeznaczony do mycia obszarów i powierzchni szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się bakterii i nieprzyjemnych zapachów
 • Skutecznie eliminuje szerokie spektrum nieprzyjemnych zapachów i odorów, w tym zapachy spalenizny czy te powstałe podczas zachodzenia procesów gnilnych
 • Świetnie sprawdzi się do utrzymania czystości w hodowlach i schroniskach dla zwierząt, fermach a także toaletach, rzeźniach i zakładach przetwórstwa spożywczego 
 • Posiada neutralne pH dzięki czemu może być stosowany na wszelkiego typu wrażliwe na działanie silnych środków powierzchnie i wyposażenie 
 • Posiada bardzo uniwersalne zastosowanie i właściwości myjące - rozpuszcza tłuszcze, białka, oleje, woski oraz farby drukarskie
 • Może być stosowany w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach, składowiskach śmieci oraz śmietnikach
 • SMELPOL jest dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu i przetwórstwa spożywczego, w tym do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością
 

ZASTOSOWANIE:

SMELPOL posiada uniwersalne zastosowanie i właściwości. Działa antybakteryjnie, czyści zabrudzenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym białka, woski, tłuszcze, oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy w jednym cyklu pracy. Dzięki neutralnemu pH może być stosowany na powierzchniach wrażliwych na działanie silnych kwasów i zasad. Może być stosowany na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Może być stosowany jak prespray na wykładziny, dywany oraz tapicerki przed praniem ręcznym lub za pomocą odkurzacza piorącego w celu niwelowania nieprzyjemnych zapachów, usuwania śladów po tuszach, mazakach czy plastelinie. - Należy sprawdzić odporność wykładziny na odbarwienia w niewidocznym miejscu.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecane stężenia: mycie posadzek, neutralizacja powierzchni wodoodpornych: w kuchniach i rzeźniach, zakładach przemysłu spożywczego 10% (1 I środka na 10 litrów wody), w toaletach 2% (200 ml środka na 10 litrów wody), w oczyszczalniach ścieków 0,001% (10 ml środka na 1 000 litrów wody); kosze i pojemniki na odpady, śmieciarki 1% (100 ml środka na 10 litrów wody).

Uniwersalne stężenie z działaniem antybakteryjnym: 10% 100ml preparatu na jeden litr wody.

Wydajność 1 litra preparatu przy zastosowaniu metody rozpylania wynosi około 400 m2. Roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem. W celu mycia i dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane powierzchnie i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą o jakości wody pitnej. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano mycia i dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

 

Opakowanie: 1L 5L pH: 6/*/8

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315: Działa drażniąco na skórę, H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dipenten; Chlorek didecylodimetyloamonium; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 
Szczegóły produktu
VC 440 SMELPOL 1L
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

 • Jakość:
 • Obsługa:
 • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się