Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

VOIGT VC440 SMELPOL Neutralny Antybakteryjny środek do mycia i neutralizacji zapachów C477 SMELLOFF

VC440 SMELPOL marki VOIGT to skoncentrowany, antybakteryjny preparat rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe, zachodzące w procesach gnilnych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy (odory), pozostawiając cytrusowy zapach. Rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, białka. Usuwa farby drukarskie. Zalecany do stosowania w kuchniach, rzeźniach, hotelach, restauracjach, kantynach. Może być wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach, składowiskach śmieci, śmietnikach, toaletach stacjonarnych. Preparat eliminuje zapachy spalenizny.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

45,00 zł (brutto)
Wybierz pojemność:
 • Butelka 1L
 • Kanister 5L
Numer:
VC 440 SMELPOL 1L
Opis

VC440 SMELPOL marki VOIGT to skoncentrowany, antybakteryjny i uniwersalny preparat do mycia oraz neutralizacji odorów i nieprzyjemnych zapachów. Rozkłada szkodliwe związki siarkowodorowe, zachodzące w procesach gnilnych, eliminuje zapach spalenizny oraz rozpuszcza zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, oleje, woski, białka czy

 
 VOIGT VC 440 SMELPOL SKUTECZNY NEUTRALIZATOR ODORÓW I UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY
 
 • Działa antybakteryjnie, jest przeznaczony do mycia obszarów i powierzchni szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się bakterii i nieprzyjemnych zapachów
 • Skutecznie eliminuje szerokie spektrum nieprzyjemnych zapachów i odorów, w tym zapachy spalenizny czy te powstałe podczas zachodzenia procesów gnilnych
 • Świetnie sprawdzi się do utrzymania czystości w hodowlach i schroniskach dla zwierząt, fermach a także toaletach, rzeźniach i zakładach przetwórstwa spożywczego 
 • Posiada neutralne pH dzięki czemu może być stosowany na wszelkiego typu wrażliwe na działanie silnych środków powierzchnie i wyposażenie 
 • Posiada bardzo uniwersalne zastosowanie i właściwości myjące - rozpuszcza tłuszcze, białka, oleje, woski oraz farby drukarskie
 • Może być stosowany w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach, składowiskach śmieci oraz śmietnikach
 • SMELPOL jest dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu i przetwórstwa spożywczego, w tym do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością
 

ZASTOSOWANIE:

SMELPOL posiada uniwersalne zastosowanie i właściwości. Działa antybakteryjnie, czyści zabrudzenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym białka, woski, tłuszcze, oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy w jednym cyklu pracy. Dzięki neutralnemu pH może być stosowany na powierzchniach wrażliwych na działanie silnych kwasów i zasad. Może być stosowany na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Może być stosowany jak prespray na wykładziny, dywany oraz tapicerki przed praniem ręcznym lub za pomocą odkurzacza piorącego w celu niwelowania nieprzyjemnych zapachów, usuwania śladów po tuszach, mazakach czy plastelinie. - Należy sprawdzić odporność wykładziny na odbarwienia w niewidocznym miejscu.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecane stężenia: mycie posadzek, neutralizacja powierzchni wodoodpornych: w kuchniach i rzeźniach, zakładach przemysłu spożywczego 10% (1 I środka na 10 litrów wody), w toaletach 2% (200 ml środka na 10 litrów wody), w oczyszczalniach ścieków 0,001% (10 ml środka na 1 000 litrów wody); kosze i pojemniki na odpady, śmieciarki 1% (100 ml środka na 10 litrów wody).

Uniwersalne stężenie z działaniem antybakteryjnym: 10% 100ml preparatu na jeden litr wody.

Wydajność 1 litra preparatu przy zastosowaniu metody rozpylania wynosi około 400 m2. Roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem. W celu mycia i dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane powierzchnie i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą o jakości wody pitnej. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano mycia i dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

 

Opakowanie: 1L 5L pH: 6/*/8

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315: Działa drażniąco na skórę, H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dipenten; Chlorek didecylodimetyloamonium; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 
Szczegóły produktu
VC 440 SMELPOL 1L
Opinie
Bez komentarzy

Zostaw opinie

 • Jakość:
 • Obsługa:
 • Wysyłka:
Opisz ten produkt, używając prostych i krótkich słów.
Prześlij zdjęcia:
Upuść obrazy tutaj lub kliknij, aby przesłać.
Produkty powiązane

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się